Pierakstīties jaunumiem!
Vārds:
E-pasts:
Jautājums
Vai Tu atbalsti KDS politiskās idejas?
 
Kalendārs
Select a mode and save the configuration
Meklētājs
BRĪVĪBA, SOLIDARITĀTE, TAISNĪGUMS

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 2014 programma

Kristīgi Demokrātiskās Savienības politika balstās uz kristīgās ētikas priekšstatiem par cilvēka vietu pasaulē un viņa atbildību Dieva un līdzcilvēku priekšā.

KDS aktīvi iestājas par Latviju un Eiropas Savienību, kurā

  1. Respektē cilvēka cieņu

  2. Atzīst ģimeni kā prioritāti

  3. Ekonomika kalpo cilvēkam un vairo tā labklājību

  4. Atbalsta kristīgās vērtības

1. Visiem cilvēkiem ir tiesības uz personas cieņu. Ja sabiedrība to neatzīst, tad tā grauj pati sevi. KDS aizstāv cilvēka dzīvību visā dzīves laikā. KDS balstās uz ES Pamattiesību hartas 1.pantu: „Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tā ir jārespektē un jāsargā.”

2. Ģimene ir vissvarīgākā sabiedrības vienība. Tā ir pirmsākums valstij un visām citām cilvēku izveidotām kopienām. KDS aizstāv ģimeni, kas balstīta uz laulību starp vīrieti un sievieti, un uzskata, ka ES mazākuma iniciatīvas likumdošanā nevar uzspiest tās dalībvalstīm legalizēt viendzimuma laulības.

3. Ekonomikas mērķis ir nodrošināt labklājību visiem cilvēkiem, lai viņiem pietiktu līdzekļu uzturēt ģimeni un attīstīt talantus pēc saviem ieskatiem. KDS atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, inovatīvus risinājumus ražošanā un pakalpojumos. KDS ir par ilglaicīgu ekonomikas stratēģiju un atsakās no nedrošiem un īslaicīgiem risinājumiem. Ilglaicīgas ekonomiskās stratēģijas pamatā ir noturīgas morālās vērtības. Jāveido taisnīgs līdzsvars starp katra cilvēka un kopējo sabiedrisko labumu. KDS ir par  sociālās tirgus ekonomikas modeļa nostiprināšanu Eiropā un ieviešanu Latvijā. KDS ir par ilgstošu un diversu  enerģētikas  politiku, lai mazinātu atkarību no viena enerģijas piegādātāja.

4. KDS ir par kristīgajām vērtībām Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Mēs iestājamies par garantētu izteikšanās un sirdsapziņas brīvību. KDS uzskati sakrīt ar 1948.gadā ANO dalībvalstu parakstīto Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu: „Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus: šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robežām.”

 

JAUNĀKIE NOTIKUMI
FORUMS
LEJUPIELĀDE